• Leading Care

1998, Jiang Yude (right), former Vice Mayor of Nanjing , inspected Fuzhong Group

Fuzhong Group Co.,Ltd